Reglement Hondenclub Sirius

 • Voor elke cursus dient u zich apart in te schrijven d.m.v. een inschijfformulier. Het cursusgeld dient bij inlevering van het inschrijfformulier doch uiterlijk bij aanvang 1e les in ons bezit te zijn.
 • Het niet volgen van de cursus of een deel daarvan is geen reden voor restitutie van het cursusgeld. Ziekte, ongeval e.d. van zowel baas als hond zijn risico’s die bij de baas thuishoren en niet bij H.C. Sirius. Er word geen cursus geld gerestitueerd. Uw plek is immers gereserveerd. Inhalen van gemiste lessen is niet mogelijk, voornamelijk omdat de groepen niet “gelijk” lopen en het voor niemand prettig is om in een andere groep te lopen.
 • Het is aan te raden poepzakjes bij u te hebben. U dient zelf alles op te ruimen, dat geldt in de manege maar ook op de parkeerplaats. Wanneer er een ongelukje gebeurd in de kantine, dan ruimen wij dit gezamelijk op. In de kantine is het niet toegestaan om de honden niet aangelijnd te laten lopen of te spelen met andere honden, dit i.v.m. overlast andere bezoekers. Dit geldt ook op de parkeerplaats. De parkeerplaats is geen hondenuitlaat !!!!!!!!!!!
 • Zorg dat u op tijd aanwezig bent, wij komen in de kantine bij elkaar en gaan gezamelijk de hal in. Ga niet voor de poort staan waar de lessen plaatsvinden, dit is hinderlijk voor de groepen die bezig zijn, en hinderlijk voor de mensen met de paarden die langs moeten.
 •  Meld u af wanneer u verhinderd bent, tel: 06-20087773
 • Bel even als uw hond loops is, U kunt dan de lessen volgen zonder hond zodat u thuis gewoon kunt oefenen.
 • Wanneer u verhinderd bent is het niet mogelijk om de les op een andere avond te volgen !!!
 • Voor deelname moet uw hond sociaal zijn t.o.v. mens en hond en in goede conditie verkeren. Wanneer uw hond zich niet lekker voelt (diarree, overgeven enz) kunt u ook de les volgen zonder hond.
 • U hoort op een respectvolle manier met uw hond om te gaan!
 • U bent verplicht voor het begin van de 1e les het vaccinatieboekje te tonen. De hond dient minimaal 2 geldige vaccinaties te hebben gehad.
 • Cursisten dienen minimaal 18 jr. te zijn!
 • Hondenclub Sirius is niet aansprakelijk te stellen voor nadeel en schade aan u, uw hond en derden, in welke vorm dan ook. Deelname aan de cursus en aanwezigheid is geheel voor eigen risico. (wettelijk aansprakelijkheidsverzekering)
 • Wanneer u zich niet aan de regels houdt, behoud de instructeur het recht om u uit te sluiten van verdere deelname.

Verder hopen wij op een prettige samenwerking, leerzame lessen en plezier !!!!