Tevens is er nu de mogelijkheid om via het inschrijfformulier zich direct in te schrijven d.m.v. het invullen en het verzenden van het formulierInl: 0620087773